AVÍS LEGAL

El CLUB CALIU compleix amb els requisits establerts en la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, així com en la Llei Orgànica 15/1999, d’ 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i a tal fi ha creat el següent Avís Legal:

Informació

El CLUB CALIU té el seu domicili al carrer Doctor Puig 36 baixos 08202 Sabadell ( Barcelona).

El CLUB CALIU (G61330676) està inscrit amb el número 1476 SECCIÓ 1a en el REGISTRE D’ASSOCIACIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA i amb el número 1271 en el REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS DE L’ AJUNTAMENT DE SABADELL

DADES DE CONTACTE

CLUB CALIU
c/. Doctor Puig 36 baixos 08202 Sabadell
Tel.: +34 937256441
Email: info@clubcaliu.org

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’usuari de la pàgina web accepta plenament i sense reserves les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per CLUB CALIU al moment mateix que l’usuari accedeixi a la pàgina web.

La pàgina web de CLUB CALIU pot ser visitada lliurement i l’usuari es compromet a utilitzar els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i el present Avís Legal. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers.

CLUB CALIU no es responsabilitza dels errors o omissions, dels continguts de la web o altres continguts, als quals es pugui accedir a través de la mateixa, ni dels danys derivats de la utilització de la web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.

CLUB CALIU no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius, que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari de la web; ni respon dels danys i perjudicis, que tals elements poguessin ocasionar a l’usuari o tercers.

La web té caràcter merament informatiu, per la qual cosa el seu contingut podrà ser modificat, ampliat o suprimit a qualsevol moment, sense previ avís.

CLUB CALIU es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, així com de limitar i impedir l’accés als mateixos, ja sigui temporal o definitivament, sense prèvia notificació.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la web i dels seus continguts (textos, els imatges, dissenys, creativitats, programari, codi font) pertanyen a CLUB CALIU. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest lloc web estan protegits per llei i queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa CLUB CALIU.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

CLUB CALIU protegeix les dades personals segons l’establert en la LOPD i en el Reglament que la desenvolupa.

CLUB CALIU garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris i el seu tractament automatitzat d’acord a la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, així com tota la normativa aplicable a aquesta matèria.

Les dades personals recollits seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats per CLUB CALIU amb la finalitat, del manteniment de la relació establerta entre les parts, així com, la gestió, administració, prestació dels serveis de CLUB CALIU.

En cap cas CLUB CALIU utilitzarà les dades personals dels usuaris per a finalitats diferents dels anteriorment esmentats, excepte previ advertiment recollit en el WEBSITE, atorgant un termini raonable per a l’oposició de l’usuari a això.

Els usuaris podran exercitar els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició al tractament, ús i cessió de les seves dades mitjançant comunicació dirigida a CLUB CALIU a l’adreça de correu electrònic info@clubcaliu.org, o bé per correu postal dirigit a:

CLUB CALIU.

c/. Doctor Puig 36 baixos
08202 Sabadell ( Barcelona)

CLUB CALIU no cedirà les dades personals dels usuaris que es recullen a través del WEBSITE a tercers sense el consentiment exprés de l’usuari.

ENLLAÇOS

CLUB CALIU no assumeix cap responsabilitat sobre el contingut, informació o serveis que puguin oferir els enllaços que es presenten a la nostra Web, i que tenen caràcter merament informatiu.

LEGISLACIÓ APLICABLE

La present web es regeix per la legislació espanyola.
Condicions generals d’ús del la web www.clubcaliu.com

DESTINATARI I CONDICIONS D’UTILITZACIÓ DE LA WEB

La utilització del lloc web www.clubcaliu.com suposa l’acceptació plena per l’usuari de totes les condicions generals d’ús vigents en cada moment en què l’usuari accedeixi al mateix, per tant si no està d’acord amb el contingut del mateix haurà d’abstenir-se de fer ús del lloc web.

L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web o els seus serveis i continguts de forma contrària al que està disposat per la legislació vigent que sigui d’aplicació. www.clubcaliu.com es reserva el dret a retirar l’accés al lloc web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el que està disposat en aquest avís legal.

www.clubcaliu.com es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les actuals condicions generals d’ús així com qualssevol altra condició general o particular, reglament d’ús o avisos que siguin d’aplicació. Tanmateix es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar els mateixos.

L’usuari reconeix i accepta que l’accés i ús del lloc web i dels continguts inclosos en el mateix té lloc de manera lliure i conscient, sota la seva exclusiva responsabilitat. L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web i dels continguts, de conformitat amb la legislació aplicable, les presents condicions generals d’ús, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualssevol altre element del lloc web pertanyen a www.clubcaliu.com.

www.clubcaliu.com és titular dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgina web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, les imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements.

El contingut de www.clubcaliu.com no podrà ser reproduït ni en la totalitat ni parcialment, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, a menys que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de l’esmentada entitat.

Tanmateix queda prohibit suprimir, evadeixen manipular el “els drets d’autor” i altres dades que identifiquen els drets de www.clubcaliu.com, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

www.clubcaliu.comcom no garanteix la disponibilitat i continuïtat del lloc web ni es fa responsable de qualssevol danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se en el futur, ni dels defectes tècnics, de qualsevol tipus, que es derivin de l’ús de la informació i del material contingut en el lloc web www.clubcaliu.com

ADREÇA DE CONTACTE

Per a qualsevol aclariment sobre les presents condicions generals o qualsevol altre aspecte, té a la seva disposició la següent adreça:

C/, Doctor Puig 36, baixos
08202 Sabadell (Barcelona)
Tel.: +34 937256441
Email: info@clubcaliu.org

POLÍTICA DE COOKIES

Aquest lloc utilitza cookies (un petit arxiu de text que s’emmagatzema al dispositiu per ajudar al lloc a proporcionar una millor experiència d’usuari). I en general, les cookies s’utilitzen per mantenir les preferències de l’usuari, la informació de magatzem per a coses com carros de compra, i proporcionar dades de seguiment anònims a aplicacions de tercers, etc. Per regla general, les cookies faran que la seva experiència de navegació sigui millor.

La nostra web només utilitza cookies de tercers (en concret els generats per defecte per Google Maps, a la pàgina de Contacte).

No obstant això, vostè pot preferir desactivar les cookies en aquesta web i en les altres. La manera més efectiva de fer-ho és desactivar les cookies en el seu navegador. Li suggerim consultar la secció d’ajuda del seu navegador o consultar el web d’ajuda AboutCookies.org